Over ons

Ons laboratorium

Binnekade Tandtechniek is een klein allround tandtechnisch laboratorium dat expertise heeft in alle facetten van de tandtechniek.
Sinds 1984 zijn wij gevestigd in Zwanenburg (regio Amsterdam/Haarlem).

Wij werken uitsluitend voor tandartsen en implantologen, en leveren kwalitatief hoogwaardige producten. Onze communicatielijnen zijn kort, goede samenwerking, service en nazorg vinden wij belangrijk. De nieuwe ontwikkelingen binnen de tandtechniek worden door ons op de voet gevolgd. Sinds 2003 werken wij met Cad/Cam technologie. Wij gebruiken de Zenotec select hybrid freesmachine (5 assig) van Wieland/Ivoclar. Alle onderstructuren (metaal, zirconiumoxide en lithium disilicate) worden bij ons in het tandtechnisch laboratorium gemaakt.

Zenotec1

Binnekade Tandtechniek is  aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek.

De Branchevereniging Tandtechniek is een brancheorganisatie voor actieve tandtechnische ondernemers. Bij de Branchevereniging Tandtechniek zijn meer dan 235 tandtechnisch laboratoria aangesloten. Zij zet zich in voor:

1. De kwaliteit van tandtechnische werkstukken

Met het oog op de vergrijzing zal de vraag naar tandtechnische werkstukken naar verwachting toenemen.Om de concurrentie met lage lonenlanden te kunnen weerstaan (goedkope import van Thaise of Chinese kronen) is het noodzakelijk dat de communicatie (intern en extern: met tandartsen en patiënten) op orde is en dat het kwaliteitsproces wordt beheerst.

2. Het behoud van de professionele autonomie

De Branchevereniging Tandtechniek vindt de professionele autonomie van zowel de tandarts als de tandtechnicus zeer belangrijk en zet zich in om deze autonomie te handhaven.

3. De tandtechniek in Nederland

De Branchevereniging Tandtechniek staat primair voor de belangen van de tandtechniek in Nederland. De vereniging zet zich in voor het behoud van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfstak Tandtechniek in Nederland.
Zij bevordert de inzet van:

  • CadCam technologie;
  • Schaalgrootte voordelen door clustering van labs;
  • Verbetering van het kwaliteitsproces en verlaging van de faalkosten;
  • Specialisatie;
  • Aanpassingen van de starre werkgevers-werknemers-structuren in de CAO voor de Tandtechniek.

Branchevereniging tandtechniek1

Tandtechnicus

Zenotec2

4. De kwaliteit van het (Tandtechnisch) onderwijs

De tandtechnische opleiding van het IVT (Instituut Vakopleiding Tandtechniek) aan de Dutch Health Tec Academy moet met de verschillende opleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen uit het bedrijfsleven.

5. Transparante en duidelijke regelgeving door de overheid

Geen enkele ondernemer zit te wachten op nog meer regels van de overheid. De Branchevereniging steunt acties om onnodige en tegenstrijdige regels af te schaffen. Verder oefent de Branchevereniging Tandtechniek invloed uit op de manier waarop reeds bestaande regels worden toegepast.

6. Het kwaliteitsbeleid binnen de tandtechnische praktijk

Kwaliteitsbeleid is een proces en kan een belangrijke rol spelen bij de inkoopkeuze van een zorgverzekeraar. Leden bepalen zelf welk kwaliteitssysteem zij hanteren. De Branchevereniging Tandtechniek spreekt wel de voorkeur uit voor een gecertificeerd systeem met het accent op procesbeheersing.